Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

18.01.2019

P O Z V Á N K A

VEREJNÁ DISKUSIA S OBČANMI

Detail

17.01.2019

PROJEKT MINISTERSTVA VNÚTRA SR V SNINSKÝCH ŠKOLÁCH 1

PROJEKT MINISTERSTVA VNÚTRA SR V SNINSKÝCH ŠKOLÁCH

PROJEKT MINISTERSTVA VNÚTRA SR V SNINSKÝCH ŠKOLÁCH

Detail

17.01.2019

OZNAM -Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku pri MsZ v Snine

Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku pri MsZ v Snine

Detail

17.01.2019

OZNAM - voľné pracovné miesto

OZNAM - voľné pracovné miesto

Detail

17.01.2019

Zápisnica z výberového konania na miesto prednostu MsÚ

Zápisnica z výberového konania na miesto prednostu MsÚ

Detail

17.01.2019

Informácia z kontrolného dňa stavby Plaváreň Snina

Informácia z kontrolného dňa stavby Plaváreň Snina

Informácia z kontrolného dňa stavby Plaváreň Snina

Detail

17.01.2019

Výjazdové zasadnutie Vlády Slovenskej republiky v Snine 1

Výjazdové zasadnutie Vlády Slovenskej republiky v Snine

Výjazdové zasadnutie Vlády Slovenskej republiky v Snine

Detail

16.01.2019

Aktuality z Mestského úradu v Snine - výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Ulica Palárikova 1630/29, Snina

Aktuality z Mestského úradu v Snine - výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Ulica Palárikova 1630/29, Snina

Detail

15.01.2019

Štatistický prehľad o pohybe obyvateľov v meste Snina za rok 2018

Štatistický prehľad o pohybe obyvateľov v meste Snina za rok 2018

Detail

15.01.2019

Aktuality z MsÚ - verejná zbierka

Aktuality z MsÚ - verejná zbierka

Detail

15.01.2019

Aktuality z MsÚ - výstava hodín z LP platní

Výstava hodín z LP platní

Detail

15.01.2019

Z rokovania Komisie kontrolnej a komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov pri MsZ v Snine

Z rokovania Komisie kontrolnej a komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov pri MsZ v Snine

Detail

15.01.2019

AKTUALITY Z MESTSKÉHO ÚRADU V SNINE - INFORMÁCIE Z PORADY VEDENIA

AKTUALITY Z MESTSKÉHO ÚRADU V SNINE - INFORMÁCIE Z PORADY VEDENIA

Detail

14.01.2019

Aktuality z Mestského úradu v Snine

Aktuality z Mestského úradu v Snine

Detail

14.01.2019

Archív VPS

Nakladanie s odpadom

Začnime nakladať s odpadom tak, ako sa má

Detail

14.01.2019

UPOZORNENIE - DAŇOVÁ POVINNOSŤ

UPOZORNENIE - DAŇOVÁ POVINNOSŤ

Detail

11.01.2019

Zasadnutie Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu pri MsZ v Snine

Zasadnutie Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu pri MsZ v Snine

Detail

10.01.2019

Ak chceme mať v meste odhrnuté cesty a chodníky, buďme ohľaduplní

Ak chceme mať v meste odhrnuté cesty a chodníky, buďme ohľaduplní

Detail

10.01.2019

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu pre tretiu fázu programu KOMUNITA MLADÝCH

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu pre tretiu fázu programu KOMUNITA MLADÝCH

Detail

10.01.2019

Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi

Zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi

Detail

10.01.2019

Zasadnutie Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania pri MsZ v Snine

Zasadnutie Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania pri MsZ v Snine

Detail

10.01.2019

Zasadnutie Komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy pri MsZ v Snine.

Zasadnutie Komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy pri MsZ v Snine.

Detail

E-government

ústredný portál verejných služieb

Straty a nálezy

Straty a nálezy

Rozkopávky info

Pohotovostné lekárne

+Pohotovosť

Lekáreň Nádej Lekáreň Nádej
Lekáreň Barborka Lekáreň Barborka   
Lekáreň  Dr.Max študentská Lekareň Dr.Max Študentská 
Lekáreň Dr. Max strojárska Lekáreň Dr.Max Strojárska 
Plus lekáreň Vihorlat Plus lekáreň Vihorlat         
Lekáreň Alba Lekáreň Alba   
Lekáreň Centrum Lekáreň Centrum 
Lekáreň Rozkvet Lekáreň Rozkvet     
Lekáreň sv. Ján Nepomúcky Lekáreň sv. Ján Nepomúcky