Menu
Mesto Snina

Ostatné školy

 

Gymnázium, Študentská 4, Snina

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
Riaditeľka: Mgr. Mária Vassová
Tel.: +421 57 762 33 53
Fax: +421 57 762 35 14
Mobil: +421 915 937 113
e-mail: sekretariat@gym-sv.psk.sk
web: www.gymsnina.sk/

 

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
Riaditeľ: Ing. Štefan Ivan
Tel.: +421 57 762 24 93, +421 57 762 33 09
Fax: +421 57 7580391
e-mail: skola@zsssnina.edu.sk
web: www.zsssnina.edupage.org

 

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
Riaditeľka: PaedDr. Alena Romanová
Tel.: +421 57 762 38 13
Fax: +421 57 762 26 18
Mobil: +421 915 938 644
e-mail: spssnina@spssnina.edu.sk
web: www.sps-snina.edupage.org

 

Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28
Riaditeľ: RNDr. Jozef Lojan
Tel.: +421 57 762 23 61
e-mail: skola@css-snina.sk
web: www.csssnina.sk/

 

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
Riaditeľka: PaedDr. Jana Kandriková
Tel.: +421 57 762 53 37
e-mail: ssisnina2015@gmail.com
web: www.ssisnina.edupage.org/

Organizačné zložky: Špeciálna základná škola internátna, Praktická škola, Odborné učilište internátne

Súčasti školy: školský internát, Centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, školská jedáleň