Menu
Mesto Snina

Nehmotné pamätihodnosti

 

1. Pamätný deň 1. písomnej zmienky - založenie mesta
2. Kráľovské udelenie mestských výsad s právom konať 4 jarmoky do roka
3. Historické názvy častí Sniny „Majer“, „Daľkov“, „Bramhora“, „Tabla“, „Pod tehelňou“, „Brehy“
4. Pamätný deň 25. 11. 1944 - oslobodenie mesta Snina počas 2. svetovej vojny
Pamätihodnosti sa do evidencie pamätihodností mesta zaraďujú podľa druhu do príslušných zoznamov.