Menu
Mesto Snina

Rok 2019/2020 - Unikátne historické parky – poklady slovensko-poľského pohraničia

Poland-Slovakia_SK_01+FUND_RGB

Názov projektu:

Unikátne historické parky – poklady slovensko-poľského pohraničia
PLSK.01.01.00-SK-0165/17

Program:
Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Vedúci partner projektu:
Mesto Snina (www.snina.sk )

Partner projektu:
Gmina Boguchwała (www.boguchwala.pl)

Opis projektu:
Projekt pozostáva z úloh, ktoré sú v súlade s cieľmi Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PoľskoSlovensko 2014-2020.

Úlohy sú orientované na vytvorenie Trasy unikátnych historických parkov poľsko-slovenského pohraničia  v oblasti Sniny a Boguchwaly. V Snine, ako aj v Zgłobniu sa obnovia unikátne historické parky, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami a predstavujú prírodné bohatstvo pohraničného regiónu.

Počas projektu budú partneri realizovať neinvestičné aktivity, ktoré budú propagovať tieto regióny a vytvárať nové možnosti spolupráce medzi deťmi, mládežou, umelcami, ako aj zdravotne postihnutými, ktoré budú mať multiplikačný efekt. Prostredníctvom realizovaných mäkkých aktivít, ktorými sú stretnutia detí a mládeže v Snine, spoločná výstava, workshopy pre zdravotne postihnutých, maliarsky plenér sa posilní spolupatričnosť  k spoločnej histórii a upevní vzťah k prírode a jej ochrane. Spoločnou aktivitou je aj výsadba stromu priateľstva, ktorá symbolizuje spoločné korene a históriu našich regiónov. Prostredníctvom brožúry, web stánok, informačných tabúľ, reklamou v médiách sa rozšíri ponuky cestovného ruchu, čo vzbudí záujem a priláka  väčšie množstvo turistov do týchto regiónov.

Obdobie realizácie projektu:
Od 12.04.2019 do 11.10.2021

Hodnota projektu: 667 255,03 €
Oprávnené výdavky 100 % : 667 255,03 €
Finančný príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja 85 % : 567 166,75 €

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Propagačné materiály

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2