Menu
Mesto Snina

Rok 2014 - Elektronizácia služieb v meste Snina

Elektronizácia služieb v meste Snina

Názov Projektu: Elektronizácia služieb mesta Snina

Kód ITMS: 21110220035

Operačný program: Informatizácia spoločnosti

Spolufinancovaný z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)

Prioritná os: 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Opatrenie: 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

Výška získaného NFP (nenávratný finančný príspevok): 679 373,44 EUR

Cieľ projektu:

Zabezpečenie zvyšovania a skvalitnenia portfólia elektronických služieb Mesta Snina a elektronizácia jeho procesov.

Špecifický cieľ projektu 1:

Zavedenie povinných a voliteľných služieb v Meste Snina, ktoré zabezpečia občanom a podnikateľom komfortné vybavenie služieb.

Špecifický cieľ projektu 2:

Dobudovanie potrebných informačných systémov a zabezpečenie ich interoperability.

Špecifický cieľ projektu 3:

Integrovanie eGovernment služieb do celkovej architektúry eGovernmentu na Slovensku.

Projekt ukončený 12/2015. 

 

Elektronizácia služieb mesta Snina (324.75 kB)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3