Menu
Mesto Snina

Rok 2010/3 - Inovácia čistiacej techniky pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Snina

Názov projektu: „Inovácia čistiacej techniky pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Snina“

Operačný program: Životné prostredie, Opatrenie 3.1. Ochrana ovzdušia

Celkové náklady na projekt: 807.948,00 Eur.

Spolufinancovanie mesta: 40 397,40 Eur., čo predstavuje 5%

Opis projektu:

V rámci tohto projektu sa pre mesto nakúpia tri čistiace vozidlá: kompaktný zametač, veľký zametač a malý podvozok s cisternou, ktoré budú slúžiť na udržiavanie čistoty v meste Snina. Vozidlá budú v správe VPS Snina, s.r.o.