Mesto Snina

Ohlásenie drobnej stavby

 

Drobné stavby, ich zmeny sa môžu uskutočňovať len na základe ohlásenia stavebnému úradu. Odstrániť drobnú stavbu možno na základe oznámenia o odstránení drobnej stavby.

Ohlásenie drobnej stavby a oznámenie o odstránení drobnej stavby sa podáva písomne.

 

POTREBNÉ DOKLADY
  • ohlásenie drobnej stavby,
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
SPRÁVNE POPLATKY

Správne poplatky (86.7 kB)

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Ohlásenie drobnej stavby   PDF   DOC
Ohlásenie drobnej stavby – prípojky na inžinierske siete   PDF   DOC
Oznámenie o odstránení drobnej stavby   PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.28

Ing. Štefánia Kostovčáková
Ing. Štefánia Kostovčáková
- referentka malého stavebného úradu

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: stefania.kostovcakova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.28

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.