Menu
Mesto Snina

Rok 2021 - Park aktivít

logo mirri sr

 „Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

 

Názov projektu: „Park aktivít“

Program: Podpora najmenej rozvinutých okresov   

Poskytnutá dotácia: 40 000,00 EUR

Celková suma výdavkov projektu: 77 775,32 EUR

Účel poskytnutia regionálneho príspevku: Rozšírenie verejnej infraštruktúry vytvorením športovo-oddychovej zóny pre všetky vekové kategórie obyvateľstva.

Opis projektu:

Cieľom projektu je v nefunkčnom a nevyužívanom areáli vybudovať multifunkčný priestor na športovo-oddychové aktivity s využitím pre všetky vekové kategórie. „Park aktivít“ bude situovaný v blízkosti Centra voľného času, v blízkosti Plavárne Snina, medzi sídliskami Ul. Kukučínova, Ul. 1. mája a mestskou časťou Tabla. Realizáciou tohto projektu chceme dať tomuto miestu plnohodnotné využitie a celý areál postupne pretvoriť na promenádu, kde si každí nájde činnosti a aktivity, ktoré ho zaujmú. Z cieľom podporiť športové aktivity deti a mládež vo voľnej prírode, plánujeme v areáli v rámci tohto projektu vybudovať najprv workoutové ihrisko, ktoré bude spĺňať všetky platné bezpečnostné prvky. Workoutové ihrisko požadujú obyvatelia Sniny už dlhšiu dobu.  Vybudovanie workoutového ihriska poskytne obyvateľom priestor na cvičenie, ale aj stretávanie sa. Prvky náradia budeme vyberať tak, aby uspokojili potreby  a možnosti rôznych vekových kategórií. Okolie workoutového ihriska bude osadené do príjemného prostredia plného zelene, s upravenými pešími komunikáciami, ktoré budú prepojené tak aby sa do areálu dalo vojsť zo všetkých spomínaných lokalít, areál bude riadne osvetlený, vybavený potrebným mobiliárom, nie len na oddych ale aj odloženie bicyklov, či odpadkové koše na triedený odpad. V areáli je územná rezerva na vybudovanie ďalších športovísk, ktoré tu plánujeme budovať postupne.               

Cieľová skupina: obyvatelia Sniny a sninského okresu, deti, mládež, celé rodiny aj seniori. Tiež návštevníci regiónu, ktorí prídu na mestskú plaváreň môžu areál navštíviť a stráviť tam nejaký čas pri pohybových aktivitách, keďže od parkoviska patriaceho k plavárni bude vytvorený bezproblémový prístup.   

 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3