Menu
Mesto Snina

Formulár

 

 

Dotácie

Identifikačné údaje žiadateľa:
Popis žiadosti:
Cieľ a očakávaný prínos
Súlad s prioritami mesta
Zapojenie verejnosti
Ak organizujte podujatie uveďte:
Ak ste športovým klubom uveďte počty aktívnych členov organizácie registrovaných príslušným športovým zväzom:
Zapojenie rôznych sociálnych skupín
Udržateľnosť a kontinuita
Propagácia
Financovanie a rozpočet (Hodnotí sa prehľadnosť, primeranosť a reálnosť financovania.)
Popíšte detailný rozpočet
*(V prípade, ak nemôže konať štatutárny zástupca žiadateľa samostatne, žiadosť musí byť podpísaná všetkými zástupcami oprávnenými konať v mene žiadateľa)
Povinné prílohy k žiadosti:
(5 MB max.)
(5 MB max.)
(5 MB max.)

označuje povinné pole.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3