Menu
Mesto Snina

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

MŠ Budovateľská 2205/12, Snina

Riaditeľka: Anna Lovičová
Tel.: +421 57 762 33 46
e-mail: msbudicek@gmail.com
web: www.msbudiceksnina.sk

 

MŠ Čs. armády 1590/1, Snina

Riaditeľka: Mgr. Jana Bocková
Tel.: +421 57 762 34 63,
Mobil: +421 911 359 305
e-mail: mscsa@belnet.sk
web: www.mscsa-snina.estranky.sk/

 

MŠ Duk. hrdinov 2078/13, Snina

Riaditeľka: Mgr. Zdenka Kapáková
Tel.: +421 57 762 25 11
e-mail: msdukhrdinov@centrum.sk
web: www.msdukhrdinovsnina.estranky.sk/ 

 

MŠ Kukučínova 2544/7, Snina

Riaditeľka: Mgr. Kristína Varšová
Tel.: +421 57 762 21 90
e-mail: mskukucinova.sv@gmail.com
web: www.mskukucinovasnina.estranky.sk/

 

MŠ Palárikova 1630/29, Snina

Riaditeľka:  Mgr. Ľubica Ižáková
Tel.: +421 57 762 28 93
Mobil: +421 918 691 820
e-mail: mspalarikovasnina@gmail.com
web: www.mspalarikovasnina.estranky.sk

 

MŠ Perečínska 2546/23, Snina

Riaditeľka: Jana Filakovská
Tel.: +421 57 768 22 44
Mobil: +421 917 574 947
e-mail: msperecinska@gmail.com
web: www.msperecinskasnina.estranky.sk/