Menu
Mesto Snina

Mestské organizácie

 

Nemocnica Snina, s. r. o.

Sídlo: Sládkovičova 300, 069 01  Snina
IČO: 36 509 108
Konateľ spoločnosti: MUDr. Andrej Kulan
web: www.nemocnicasnina.sk
e-mail: sekretariat(at)nemocnicasnina.sk
tel.: +421 57 787 12 26

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

Dozorná rada spoločnosti :
 • Marek Gerboc
 • Mgr. Jana Karľová
 • JUDr. Tomáš Kirňák
 • Marián Lojan
 • Tomáš Potocký
 • Mgr. Mária Todáková
 • Ing. Michal Vohar
 • Ing. Dana Mariničová
 
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Zakladateľská listina
Zakladateľská listina - úplné znenie
Výročná správa 2018
Výročná správa 2017
Výročná správa 2016
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 56/2024
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 55/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 54/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 53/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 52/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 51/2023

Rozhodnutie jediného spoločníka č. 50/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 49/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 48/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 47/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 46/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 45/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 44/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 43/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 42/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 41/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 40/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 39/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 38/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 37/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 36/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 35/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 34/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 33/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 32/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 28-31/2019

Rozhodnutie jediného spoločníka č. 27/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 26/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 25/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 24/2019

 

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Sídlo: Budovateľská 2202/10, 069 01  Snina
IČO: 43 904 157
Konateľ spoločnosti : Bc. Ing. Lukáš Komarc
webwww.vpssnina.sk
e-mail: info(at)vpssnina.sk 
tel.: +421 57 762 32 82, +421 57 762 25 94 (kl. 102)

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

Dozorná rada spoločnosti :
 • Mgr. Peter Hasin
 • Ing. Michal Vohar
 • Ing. Štefan Janko
 • JUDr. Ján Pčola
 • JUDr. Adriána Karľová
 
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Zakladateľská listina
Zakladateľská listina - úplné znenie
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 70/2024
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 69/2024
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 68/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 67/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 66/2023

Rozhodnutie jediného spoločníka č. 65/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 64/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 63/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 62/2023

Rozhodnutie jediného spoločníka č. 61/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 60/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 59/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 58/2023 
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 57/2023

Rozhodnutie jediného spoločníka č. 56/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 55/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 54/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 53/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 52/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 51/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 50/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 49/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka 48/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka 46-47/2020

Rozhodnutie jediného spoločníka 42-45/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka 41/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka 39-40/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka 35-38/2019
Výročná správa 2018
Výročná správa 2017
Výročná správa 2016

 

Mestský podnik Snina, s. r. o.

Sídlo: Strojárska 2060/95, 069 01  Snina
IČO: 52 532 810
Konateľ spoločnosti: JUDr. Ján Pčola
www: presninu.sk
e-mail: info(at)presninu.sk
tel.: +421 57 37 00 222
mobil: +421 948 374 471

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

Dozorná rada spoločnosti
 • Marek Gerboc
 • Tomáš Potocký
 • Anton Vass
 • Ing. Michal Vohar
 • Ing. Štefan Janko
 • MUDr. Peter Kuchtanin
 
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Zakladateľská listina
Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine
Zakladateľská listina - úplné znenie 
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 24/2024
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 23/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 22/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 21/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 20/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 19/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 18/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 17/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 16/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 15/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 14/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 13/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 12/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 11/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 10/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 9/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 8/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 7/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 6/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 4-5/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 3/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 2/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 1/2019

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko

Adresa: Strojárska 2061/96, 069 01  Snina
tel.: +421 57 762 36 35 
web: https://www.kulturasnina.sk/
e-mail: diana.turcik(at)snina.sk

 

Mestská knižnica Snina

Adresa: Kpt. Nálepku 71, 069 01 Snina
tel.: +421 57 762 3263
web: https://www.kulturasnina.sk/pracoviska/kniznica/
e-mail: kniznica(at)snina.sk

 

Kaštieľ Snina

Adresa: Kpt. Nálepku 71, 069 01 Snina
tel.: +421 918 670 205
web: https://www.kulturasnina.sk/pracoviska/kastiel/
e-mail: snina.kastiel(at)outlook.sk
facebook: facebook.com/sninakastiel/

 

Kino Centrum

Adresa: Strojárska 2061/96, 069 01  Snina
tel.: +421 57 762 28 87
web: http://www.kinosnina.sk/
e-mail: kino.snina(at)gmail.com

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

Predaj vstupeniek:
1 hodinu pred predstavením v pokladni kina
v dome kultúry na č. dverí 36 v týcho časoch:
Pondelok - Utorok zatvorené
Streda - Piatok 10:00 - 15:00
obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00