Mesto Snina

Mestské organizácie

 

Nemocnica Snina, s. r. o.

Sídlo: Sládkovičova 300, 069 01  Snina
IČO: 36 509 108
Konateľ spoločnosti: MUDr. Andrej Kulan
web: www.nemocnicasnina.sk
e-mail: sekretariat@nemocnicasnina.sk
tel.: +421 57 787 12 26

Dozorná rada spoločnosti :

 • Marek Gerboc
 • Mgr. Jana Karľová
 • JUDr. Tomáš Kirňák
 • Marián Lojan
 • Tomáš Potocký
 • Mgr. Mária Todáková
 • Ing. Michal Vohar
 • Ing. Dana Mariničová
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Zakladateľská listina
Zakladateľská listina - úplné znenie
Výročná správa 2018
Výročná správa 2017
Výročná správa 2016

Rozhodnutie jediného spoločníka č. 50/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 49/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 48/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 47/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 46/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 45/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 44/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 43/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 42/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 41/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 40/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 39/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 38/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 37/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 36/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 35/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 34/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 33/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 32/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 28-31/2019

Rozhodnutie jediného spoločníka č. 27/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 26/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 25/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 24/2019

 

Mestský podnik Snina, s. r. o.

Sídlo: Strojárska 2060/95, 069 01  Snina
IČO: 52 532 810
Konateľ spoločnosti: JUDr. Ján Pčola
www: presninu.sk
e-mail: info@presninu.sk
tel.: +421 57 37 00 222
mobil: +421 948 374 471

Dozorná rada spoločnosti

 • Marek Gerboc
 • Tomáš Potocký
 • Anton Vass
 • Ing. Michal Vohar
 • Ing. Štefan Janko
 • MUDr. Peter Kuchtanin
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Zakladateľská listina
Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine
Zakladateľská listina - úplné znenie
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 23/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 22/2023
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 21/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 20/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 19/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 18/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 17/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 16/2022
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 15/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 14/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 13/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 12/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 11/2021
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 10/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 9/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 8/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 7/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 6/2020
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 4-5/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 3/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 2/2019
Rozhodnutie jediného spoločníka č. 1/2019

 

Mestské kultúrne a osvetové stredisko

Adresa: Strojárska 2061/96, 069 01  Snina
tel.: +421 57 762 36 35 
web: https://www.kulturasnina.sk/
e-mail: diana.turcik@snina.sk

 

Mestská knižnica Snina

Adresa: Kpt. Nálepku 71, 069 01 Snina
tel.: +421 57 762 3263
web: https://www.kulturasnina.sk/pracoviska/kniznica/
e-mail: kniznica@snina.sk


Kaštieľ Snina

Adresa: Kpt. Nálepku 71, 069 01 Snina
tel.: +421 918 670 205
web: https://www.kulturasnina.sk/pracoviska/kastiel/
e-mail: snina.kastiel@outlook.sk
facebook: facebook.com/sninakastiel/

 

Kino Centrum

Adresa: Strojárska 2061/96, 069 01  Snina
tel.: +421 57 762 28 87
web: http://www.kinosnina.sk/
e-mail: kino.snina@gmail.com

Predaj vstupeniek:
1 hodinu pred predstavením v pokladni kina
v dome kultúry na č. dverí 36 v týcho časoch:
Pondelok - Utorok zatvorené
Streda - Piatok 10:00 - 15:00
obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00