Menu
Mesto Snina

Symboly mesta

 

Podľa VZN č. 108/2011 o symboloch mesta Snina a ich používaní v znení doplnku č. 1 symbolmi mesta sú:

  • erb mesta Snina,
  • vlajka mesta Snina,
  • pečať mesta Snina,
  • insígnie mesta Snina

 

Erb mesta Snina
ERB

Erb mesta Snina tvorí v zelenom štíte hámor so zlatým vodným kolesom, strieborným žľabom, kladivom a nákovou.

 

Vlajka mesta Snina
VLAJKA

Vlajka mesta Snina sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov – žltého, zeleného a bieleho. Je ukončená lastovičím chvostom siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky.

 

Pečať mesta Snina
PECAT

Pečať mesta Snina je okrúhla, tvorí ju erb mesta. Okolo erbu v hornej časti je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) „MESTO SNINA“. Začiatok a koniec kruhopisu je označený hviezdičkou.

 

Insígnie mesta Snina
INSIGNIE

Insígnie mesta Snina pozostávajú z medaily, na ktorej je erb mesta s nápisom „MESTO SNINA“ a z ohniviek v tvare štvorlístka tvoriacich reťaz.