Menu
Mesto Snina

ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina

Riaditeľ: RNDr. Rudolf Paraska
Tel.: +421 57 762 22 55
Fax: +421 57 762 22 55
e-mail: zsbudovatelskasnina@gmail.com
web: www.zsbudovatelskasnina.edupage.org/

 

ZŠ Komenského 2666/16, Snina

Riaditeľka: Mgr. Katarína Krivjančinová
Tel.: +42157 762 56 80
Fax: +421 57 758 42 70
e-mail: skola@zskomsnina.edu.sk,
web: www.zskomsnina.edupage.org/

 

ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/ 20, Snina

Riaditeľka: Mgr. Jana Überallová
Tel.: +421 57 762 23 26
e-mail: zspohsnina@gmail.com
web: www.zspohsnina.edupage.org/

 

ZŠ Študentská, 1446/9, Snina

Riaditeľ: Mgr. Nadežda Janečková
Tel. +421 57 762 25 06, +421 57 758 40 20
Mobil: +421 911 438 008
e-mail: zsstudentskasv@gmail.com
web: www.zsstudentskasv.edupage.sk