Menu
Mesto Snina

Rok 2009/9 - Modernizácia a prístavba ZUŠ v Snine

Názov projektu: „Modernizácia a prístavba ZUŠ v Snine“ 

Regionálny operačný program: Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové náklady na projekt: 1 352 391,87 Eur

Spolufinancovanie projektu mesta Snina 5%: 67 619,59 Eur

Opis projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia objektu Základnej umeleckej školy v Snine.