Mesto Snina

Materské školy

 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 
MŠ Budovateľská 2205/12, Snina

Riaditeľka: Anna Lovičová
Tel.: +421 57 762 33 46
e-mail: msbudicek@gmail.com
web: www.msbudovatelska-snina.estranky.sk

 
MŠ Čsl. armády 1590, Snina

Riaditeľka: Mgr. Jana Bocková
Tel.: +421 57 762 34 63,
Mobil: +421 911 359 305
e-mail: mscsa@belnet.sk
web: www.mscsa-snina.estranky.sk/

 
MŠ Duk. hrdinov 2078/13, Snina

Riaditeľka: Mgr. Zdenka Kapáková
Tel.: +421 57 762 25 11
e-mail: msdukhrdinov@centrum.sk
web: www.msdukhrdinovsnina.estranky.sk/ 

 

MŠ Kukučínova 2544/7, Snina

Riaditeľka: Mgr. Kristína Varšová
Tel.: +421 57 762 21 90
e-mail: mskukucinova.sv@gmail.com
web: www.mskukucinovasnina.estranky.sk/

 

MŠ Palárikova 1630/29, Snina

Riaditeľka:  Mgr. Ľubica Ižáková
Tel.: +421 57 762 28 93
Mobil: +421 918 691 820
e-mail: mspalarikova@belnet.sk
web: www.mspalarikovasnina.estranky.sk

 

MŠ Perečínska 2546/23, Snina

Riaditeľka: Jana Filakovská
Tel.: +421 57 768 22 44
Mobil: +421 917 574 947
e-mail: msperecinska@gmail.com
web: www.msperecinskasnina.estranky.sk/

 


 
Materské školy v inej zriaďovateľskej pôsobnosti
 
Súkromná materská škola, Vihorlatská 1420/8, Snina

Zriaďovateľ: Memoria n.o.
Riaditeľka: Bc. Lucia Burdová
Mobil: +421 907 668 972
e-mail: skolka@ivmk.sk

 

Súkromná materská škola, Komenského 2779, Snina

Zriaďovateľ: Mária Alušíková
Mobil: +421 905 608 559
e-mail: malusikova58@gmail.com

 

Cirkevná MŠ sv. Márie Goretti, 1. mája 2718/14, Snina

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28
Riaditeľka: Mgr. Jana Šepeľová
Tel.: +421 57 762 23 48
e-mail: cmssnina@zoznam.sk