Mesto Snina

Médiá

 
Rádio Paráda

Prevádzkovateľ: Rádio Snina, občianske združenie
Adresa: Komenského 2665/15, 06901 Snina
IČO: 52 317 277
Kontakt do štúdia: +421 940 144 155

Program Rádia Paráda
Reportáže z Rádia ParádaSninské noviny - nezávislý regionálny týždenník

Vydáva: Ing. Michal Fečík - PRESS
Adresa: Komenského 2656/6, 069 01 Snina
IČO: 37 007 262

Sídlo redakcie: Staničná 1026, 069 01 Snina
Kontakt: +421 907 952 738
e-mail: sninskenoviny@gmail.com

 

Televízia ZEMPLÍN

Reportáže z TV Zemplín