Menu
Mesto Snina

Rok 2005/9 - Kalokagatia v 21. storočí

Názov projektu: „Kalokagatia v 21. storočí“  

Operačný program: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a štátny rozpočet SR

Celkové náklady na projekt: 21 639 200,0 Sk

Spolufinancovanie mesta Snina 5 %: 1 082 000,0 Sk

Opis projektu:

Projekt je zameraný na rekonštrukciu Základnej školy na Ul. Študentskej v Snine.