Mesto Snina

Uznesenia MsR

 
Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí Mestskej rady v Snine sa od 01. 01. 2020 budú zverejňovať iba na stránke Digitálne zastupiteľstvo.