Menu
Mesto Snina

Torzo sninskej úzkokoľajovej lesnej dráhy

 

Sninská úzkokoľajná lesná dráha (S.U.L.D.) s rozchodom koľajníc 760 mm slúžila na prepravu drevnej hmoty z Vihorlatských vrchov na miestnu pílu v Snine. V rokoch 1912-1913 ju dal postaviť gróf Jozef Degenfeld. V rokoch 1926-28 bola predĺžená Zemplínskym lesným hospodárstvom na celkovú dĺžku 26,30km. Zrušená bola v roku 1950. Premávali po nej dve parné lokomotívy - Ferdinand a Otto. Z pôvodnej trate sa dodnes zachovalo niekoľko priepustov a mostov. Technicky zaujímavým riešením úzkokoľajky bola najmä výhybňa s úvraťovým systémom v lokalite Konské.

Zastavenie č. 8 mestskej cyklotrasy „Za históriou Sniny“

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012