Menu
Mesto Snina

Rok 2008/8 - Snina – Študentská ulica, Návrh opatrení – školská zóna

Názov projektu: „Snina – Študentská ulica, Návrh opatrení – školská zóna“

Dotácia z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v rámci bezpečnosti cestnej premávky.

Celkové náklady na projekt: 399 868,56 Sk

Spolufinancovanie mesta Snina 10 %: 39 986,86 Sk

Opis projektu:

V termíne od 01.10.2008 – 31.12.2008 sa realizovalo vodorovné a zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na úseku Ul. študentskej od rímsko-katolíckeho kostola po železničné priecestie.