Menu
Mesto Snina

Rok 2009/2 - Pilotný projekt priateľstva na východnej hranici

Názov projektu: „Pilotný projekt priateľstva na východnej hranici“

Program: II. výzva blokového grantu „Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce“ financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR

Nenávratný finančný príspevok: 80 000 Eur  

Opis projektu:

Projekt je pilotným projektom cezhraničnej spolupráce medzi mestom Snina a ukrajinským mestom Chust, ktorý je partnerom projektu, v rámci ktorého sa počas tohto a budúceho roka uskutoční niekoľko spoločných aktivít (Stretnutie detí a mládeže, Zriadenie turisticko-informačnej kancelárie v RO Rybníky, Účasť ukrajinských folklórnych súborov na Folklór – feste v Snine, Predstavenie mesta Snina ukrajinským obyvateľom, Spoznávanie kultúry v oblasti výtvarného umenia – Svetová reťaz mieru, Osadenie mobiliáru v parku pri kaštieli, Konferencie pracovníkov samospráv a podnikateľských subjektov, Účasť mesta na medzinárodnej výstave ITF Slovakiatour v Bratislave).