Menu
Mesto Snina

Narodenie dieťaťa

 

Zápis novorodenca a rodný list

Zápis dieťaťa narodeného u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu sa do knihy narodení vykonáva na základe údajov poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií, prostredníctvom informačného systému; v ostatných prípadoch sa zápis do knihy narodení vykoná na základe oznamovacej povinnosti jedného z rodičov.

Rodičia môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnia podmienky, že obaja rodičia podpíšu DOHODU O MENE A PRIEZVISKU DIEŤAŤA V PÔRODNICI  (týka sa to slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak  bolo určené otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému). Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR  č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. 

Zapísať sa môže i viac mien, najviac však tri mená, a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena sú rodičia v zmysle zákona povinní poskytnúť matrike súčinnosť. 

 

ČO POTREBUJEME

 

Ak sú rodičia manželia

  • sobášny list.

Ak je matka dieťaťa slobodná

  • rodný list.

Ak je matka dieťaťa rozvedená

  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
  • sobášny list v prípade, ak sa dieťa narodilo do 300-tého dňa po zániku manželstva.

Ak je matka dieťaťa vdova

  • úmrtný list manžela,
  • sobášny list v prípade, ak sa dieťa narodilo do 300-tého dňa po zániku manželstva.

Potrebné doklady/údaje matričný úrad získava z elektronickej matriky, ktorá je informačným systémom na vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík.  

Po vykonaní zápisu narodenia dieťaťa do matriky vystaví matrikárka prvopis rodného listu, ktorý rodič prevezme osobne na matričnom úrade po preukázaní totožnosti, resp. rodný list bude zaslaný na adresu matky, v prípade, že o to požiada v pôrodnici, po splnení podmienky podpísania dohody o mene a priezvisku obidvoma rodičmi.  

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Súhlas s menom dieťaťa   PDF   DOC

 
Určenie otcovstva

Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Súhlasné vyhlásenie rodičov môžu pred matričným úradom urobiť len plnoletí rodičia. Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom. Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté.

 
ČO POTREBUJEME

 

Súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva pred narodením dieťaťa

  • platné občianske preukazy oboch rodičov.

Súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva po narodení dieťaťa

  • platné občianske preukazy oboch rodičov,
  • prvopis rodného listu dieťaťa, ak už bol vystavený.

 

LEGISLATÍVA

§ 13 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov,
§ 1 a § 4 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku  v znení neskorších predpisov,
§ 40, § 41, § 85 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. NP, č. dv. 2.04 – Matrika, Ohlasovňa pobytu

Ľubica Lattová
Ľubica Lattová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: lubica.lattova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

Bc. Alena Pitlaničová
Bc. Alena Pitlaničová
- matrikárka


tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3