Menu
Mesto Snina

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina

Štatutárny zástupca: Mgr. Stella Lajtárová, riaditeľka
Sídlo: Partizánska 1057, 069 01 Snina
Tel.: +421 57 762 42 97 - sekretariát CPPPaP
e-mail: sekretariat@cpppapsnina.eu
web:www.cpppapsnina.eu

 

Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Budovateľská 1992/9, Snina

Zriaďovateľ: Ing. Lucia Drábová, PhD.
Mobil: +421 904 423 092, +421 918 669 717
e-mail:  scsppsnina@gmail.com