Menu
Mesto Snina

Kultúrne a športové podujatia

 

Verejné kultúrne podujatia je organizátor povinný oznámiť v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. najneskôr 7 dní predo dňom konania podujatia a verejné športové podujatia je organizátor povinný oznámiť v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. mestu najneskôr:

  1. 10 dní pred konaním podujatia,
  2. 15 dní pred konaním podujatia, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie,
  3. 30 dní pred konaní podujatia, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia

a to:

  1. písomne na adresu:

Mestský úrad Snina
oddelenie organizačné a vnútorných vecí
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

  1. osobne do podateľne MsÚ,
  2. e-mailom na adresu: monika.palovcikova@snina.sk

Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť mestu bezodkladne a to osobne referentke oddelenia organizačného a vnútorných vecí – Monika Paľovčíková, 2. poschodie, č. dv. 23, poprípade e-mailom na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Podrobnejšie informácie ohľadom podávania oznámení o podujatí upravuje VZN.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia   PDF   DOC

 

SPRÁVNE POPLATKY

bez poplatku

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.10

Monika Paľovčíková
Monika Paľovčíková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 62
e-mail: monika.palovcikova(at)snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.10

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.