Menu
Mesto Snina

Rozpočet a hospodárenie

 

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

Rozpočet je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky mesta, vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu VUC, k iným obciam, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestom ako aj k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta a k obyvateľom žijúcim na tomto území .

Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie, zmeny, monitorovanie a hodnotenie rozpočtu.

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu mesta do jednotlivých programov a jeho častí. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3