Menu
Mesto Snina

Rok 2008/9 - Nedajme mládeži priestor pre kriminalitu

Názov projektu: „Nedajme mládeži priestor pre kriminalitu“ 

Program: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Dotácia vo výške: 500.000,- Sk

Opis projektu:

Dotácia Rady vlády SR bola určená na výstavbu skateboardového ihriska s cieľom prevencie kriminality mládeže v meste Snina rozšírením možností športového vyžitia.