Menu
Mesto Snina

Základné školy v inej zriaďovateľskej pôsobnosti

Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28
Riaditeľ: RNDr. Jozef Lojan
Tel.: +421 57 762 2361
e-mail:  skola@css-snina.sk
web: http://www.csssnina.sk/