Menu
Mesto Snina

Podnikanie

Služby pre podporu nových investícií

 • poskytovanie informácií o podmienkach investičnej pomoci
 • asistencia pri výbere vhodnej nehnuteľnosti -  Odbor regionálnych kancelárií agentúry SARIO spravuje a aktualizuje databázu voľných nehnuteľností. V prípade, že máte voľnú nehnuteľnosť, ktorú by ste chceli registrovať do databázy nehnuteľností alebo máte otázky na Odbor regionálnych kancelárií SARIO, prosím kontaktujte: regiony@sario.sk. Register štátom podporovaných priemyselných parkov nájdete na tejto stránke.
 • identifikácia potenciálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
 • asistencia pri implementovaní investičných projektov
 • poradenstvo pri vybavením pracovných povolení/ povolení na pobyt pre riadiacich pracovníkov
 • konzultácie pri získavaní osvedčenia o významnej investícii
 • tvorba sektorových a regionálnych analýz

Služby pre etablované spoločnosti
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ponúka pomoc slovenským aj zahraničným spoločnostiam pomoc pri realizácii ich expanzných plánov v rámci SR. Služby, ktoré poskytuje oddelenie investičných projektov zahŕňajú:

 • poradenstvo pri príprave a realizácii expanzií
 • identifikácia lokálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
 • poskytovanie informácií o podmienkach investičnej pomoci
 • systematické riešenie problémov investorov na úrovni samospráv
  i štátnej správy
 • podpora inovatívnych aktivít a výskumu a vývoja 
 • asistencia pri žiadosti o zaradenie do zoznamu centier podnikových služieb pri Ministerstve hospodárstva SR
 • poradenstvo v oblasti poskytovania komplexnej štátnej podpory pre strategických investorov
 • prepájanie škôl, univerzít & výskumných centier s podnikateľskou sférou
 • inovačné služby - platforma prepájajúca potreby investorov etablovaných na Slovensku s kompetenciami slovenských inovatívnych spoločností
 • poradenstvo v oblasti možnosti čerpania investičných stimulov a využitia daňového superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj
 • diverzifikačné služby - platforma na podporu diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym a vysokotechnologickým odvetviam

Bližšie informácie o službách SARIO Vám radi poskytneme na invest@sario.sk.

COPYRIGHT © 2021 SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU