Menu
Mesto Snina

Rok 2023 - Riešenie migračných výziev v meste Snina

logo
Názov projektu:

Riešenie migračných výziev v meste Snina

Operačný program: 
Integrovaný regionálny operačný program (MIRRI)

Konkrétny cieľ: 
Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 
475 800,00 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 
475 800,00 EUR

Opis projektu: 
Mesto Snina hneď po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine poskytlo pomoc utečencom z Ukrajiny. Zabezpečilo pre nich telocvične základných škôl a aj ich jedálne. Poskytlo utečencom teplé jedlo a pitný režim, ale aj trvanlivé potraviny, ako napríklad konzervy, cestoviny, ryžu, trvanlivé mlieko, instantné polievky, kávu či čaj, vrátane ubytovania. Postaralo sa o zabezpečenie hygienických potrieb (toaletný papier, balené mydlá, šampóny, sprchovacie gély, zubné pasty a balené zubné kefky) a utečencom tiež zabezpečilo vhodné teplé oblečenie. Pomoc potrebovali aj matky s deťmi, ktoré tvorili špecifickú skupinu utečencov. Mesto zabezpečilo všetky potreby pre deti (plienky, vlhčené obrúsky, sušené mlieko, fľaše na mlieko a základné oblačenie), ale aj personálne kapacity, ktoré boli dôležité pri poskytovaní všetkých týchto služieb. Nevyhnutnou súčasťou bolo deťom a matkám zmierniť psychické následky, ktoré utrpeli vplyvom úteku z vlastnej krajiny. Mesto Snina ku dňu podania žiadosti o NFP poskytuje pomoc 183 registrovaným utečencom z Ukrajiny, z toho 70 osôb tvoria deti do 18 rokov.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionalného operačného programu.