Menu
Mesto Snina

Rok 2008/10 - Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zdravia detí na ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine

Názov projektu: „Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zdravia detí na ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine“ 

Výzva Ministerstva výstavby a RR SR

Regionálny operačný program: Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové náklady na projekt: 22 514 705,71 Sk (747 351,29 Eur)

Spolufinancovanie projektu mesta Snina 5 %: 1 125 735,30 Sk (37 367,57 Eur)

Opis projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia objektu základnej školy za účelom skvalitnenia vzdelávania.