Menu
Mesto Snina

Stále komisie pri MsZ

 

Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) ako svoje stále alebo dočasné orgány.

Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi MsZ. Plnia úlohy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatútu mesta Snina a v rozsahu vymedzenia pôsobnosti komisií, schválenom MsZ.

Komisie MsZ nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc.

Komisie sú zložené z poslancov MsZ a ďalších osôb zvolených MsZ z radov odborníkov.

Predsedu a podpredsedu komisie si volia členovia jednotlivých komisií zo všetkých členov príslušnej komisie. 

Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov MsZ.

Pri MsZ fungujú tieto komisie:

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Rokovací poriadok komisií MsZ v Snine
Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Snine a členov komisií pri MsZ v Snine

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2