Mesto Snina

Karta obyvateľa mesta Snina

 

Vydávanie karty obyvateľa mesta

Mesto Snina vydáva pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Snina Kartu obyvateľa mesta Snina. Karta obyvateľa oprávňuje jeho držiteľa na získanie zľavy z ceny vstupného na prírodné kúpalisko v rekreačnej oblasti Rybníky, zľavy z ceny vstupného do mestskej plavárne vrátane welness zariadenia a zľavy z ceny poplatku za používanie sauny v Mestskej športovej hale Snina. Kartu obyvateľa možno vydať len občanovi, ktorý ku dňu podania žiadosti má evidovaný trvalý pobyt v meste Snina a nemá žiadne záväzky voči mestu Snina. Kartu si občania môžu vybaviť na základe podanej žiadosti na Mestskom úrade v Snine, v Kancelárií prvého kontaktu.

 

SÚVISIACE DOKUMENTY

VZN č. 158-2020 o karte obyvateľa

 

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o vydanie Karty obyvateľa mesta Snina    PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: prízemie, kancelária 1. kontaktu


Štefánia Polačková
Štefánia Polačková
- referentka KPK

tel.: +421 57 756 18 21
e-mail: podatelna@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu


Mgr. Monika Šebáková
Bc. Monika Šebáková
- referentka KPK

tel: +421 57 756 18 21
e-mail.: podatelna@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.