Menu
Mesto Snina

Stavba malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

Súhlas k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (mzzo) vrátane zmien a na jeho užívanie sa vydáva na základe zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Podľa predložených dokladov mesto Snina vydá záväzné stanovisko.

 
POTREBNÉ DOKLADY
  • žiadosť 
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
SPRÁVNE POPLATKY

neuvedené

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť na povolenie – užívanie – zmenu stavby MZZO   PDF   DOC

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.28

Ing. Nadežda Lazoríková
Ing. Nadežda Lazoríková
- referentka pre životné prostredie

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: nadezda.lazorikova(at)snina.sk
Kanceária: 3.NP, č. dv. 3.28

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.