Mesto Snina

Rozkopávky

Aktuálny zoznam rozkopávok 

Informácia o realizovaných rozkopávkach v meste Snina

                                                                                                                                                             aktualizované: 01. 03. 2021