Mesto Snina
Snina

Rozkopávky

Aktuálny zoznam rozkopávok 

Informácia o realizovaných rozkopávkach v meste Snina

                                                                                                                                                             aktualizované: 06. 04. 2020