Mesto Snina

Rozkopávky

Aktuálny zoznam rozkopávok
 

Informácia o realizovaných rozkopávkach v meste Snina

                                                                                                                                                             aktualizované: 24.3. 2023