Mesto Snina

Oddelenie starostlivosti o obyvateľa

Labunová Zuzana, Ing.

Ing. Zuzana Labunová
vedúca oddelenia

tel.: +421 756 18 90
mobil: +421 915 964 165
e-mail: zuzana.labunova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 19

Ľubica Lattová

Ľubica Lattová
matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: lubica.lattova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9

Bc. Alena Pitlaničová

Bc. Alena Pitlaničová
matrikárka


tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9

Vladimíra Macanová

Vladimíra Macanová
referentka evidencie obyvateľstva a budov

tel.: +421 57 756 18 61
e-mail: vladimira.macanova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9

Mgr. Eva Krivjančinová

Mgr. Eva Krivjančinová
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-maileva.krivjancinova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21

Mgr. Martina Alušíková

Mgr. Martina Alušíková
referentka pre sociálne veci


tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: martina.alusikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21

Radovan Telvák

Radovan Telvák
vodič, organizátor starostlivosti o obyvateľa
 

e-mail: radovan.telvak@snina.sk
tel.: +421 57 756 18 91
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 20

Radoslav Mitro

Radoslav Mitro
inštruktor vzdelávania a osobnostného rozvoja

e-mail: radoslav.mitro@snina.sk
tel.: +421 57 756 18 91
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 20

Denisa Holubová

Denisa Holubová
referentka komunitnej práce

 

Kancelária: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, 
MŠ Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

PhDr. Ivana Lechanová PhDr. Ivana Lechanová
odborný garant NSSDR

mobil: +421 917 598 772
e-mail: ivana.lechanova@snina.sk
Kancelária: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu,
MŠ Budovateľská 2205/12, 069 01  Snina  
Mgr. Nataša Čopíková, PhD. Mgr. Nataša Čopíková, PhD.
odborná pracovníčka NSSDR
Dana Telváková Dana Telváková
pracovníčka NSSDR
Feciškaninová Mgr. Ivana Feciškaninová
terénna sociálna pracovníčka

mobil: +421 917 598 773
e-mail: ivana.feciskaninova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 22
Hancová

Mgr. Lucia Hancová
terénna sociálna pracovníčka

mobil: +421 918 694 663
e-mail: lucia.hancova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 22

PhDr., Mgr. Beáta Bérešová

PhDr., Mgr. Beáta Bérešová
terénna sociálna pracovníčka

tel.: +421 907 688 472
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 22

Ďuriova

Ingrid Ďuriová
terénna pracovníčkaKancelária: 2. poschodie, č. dv. 22

Hrehova

Dagmara Hrehová
terénna pracovníčkaKancelária: 2. poschodie, č. dv. 22