Mesto Snina
Snina

Oddelenie starostlivosti o obyvateľa

 

Ing. Michal Štofík
Ing. Michal Štofík
- prednosta MsÚ, poverený vedením oddelenia

mobil: +421 918 695 149
e-mailmichal.stofik@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 8


Ľubica Lattová
Ľubica Lattová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: luba.lattova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9


Bc. Alena Pitlaničová
Bc. Alena Pitlaničová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9


Mária Nováková
Mária Nováková
- referentka evidencie obyvateľstva a budov

tel.: +421 57 756 18 61
e-mail: maria.novakova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9


Mgr. Eva Krivjančinová
Mgr. Eva Krivjančinová
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Bc. Mariana Kicošová
Bc. Mariana Kicošová

- referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: mariana.kicosova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Mgr. Martina Alušíková
Mgr. Martina Alušíková, 
t.č. materská dovolenka
- referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: martina.alusikova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Radovan Telvák

Radovan Telvák
- vodič, organizátor starostlivosti o obyvateľa

tel.: +421 57 756 18 91
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Denisa Holubová
Denisa Holubová
-
 referentka komunitnej práce

Kancelária: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, Materská škola Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina


PhDr. Ivana Lechanová

PhDr. Ivana Lechanová
- odborný garant NSSDR

mobil: +421 917 598 772
e-mail: ivana.lechanova@snina.sk

Kancelária: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, Materská škola Budovateľská 2205/12, 069 01  Snina    


Mgr. Nataša Čopíková, PhD.

Mgr. Nataša Čopíková, PhD.
-
pracovníčka NSSDR


Dana Telváková

Dana Telváková
-
pracovníčka NSSDR


Feciškaninová
Mgr. Ivana FECIŠKANINOVÁ
- terénna sociálna pracovníčka

mobil: +421 917 598 773
e-mail: ivana.feciskaninova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Hancová
Bc. Lucia HANCOVÁ

- terénna sociálna pracovníčka

mobil: +421 918 694 663
e-mail: lucia.hancova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Ďuriova
Ingrid ĎURIOVÁ

- terénna pracovníčka

Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Hrehova
Dagmara HREHOVÁ

- terénna pracovníčka

Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49