Mesto Snina

Oddelenie starostlivosti o obyvateľa

Labunová Zuzana, Ing.

Ing. Zuzana Labunová
- vedúca oddelenia

tel.: +421 756 18 90
mobil: +421 915 964 165
e-mail: zuzana.labunova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 19


Mgr. Eva Krivjančinová
Mgr. Eva Krivjančinová
- referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-maileva.krivjancinova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21


Ľubica Lattová
Ľubica Lattová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: lubica.lattova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9


Bc. Alena Pitlaničová
Bc. Alena Pitlaničová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9


Mária Nováková
Mária Nováková
- referentka evidencie obyvateľstva a budov

tel.: +421 57 756 18 61
e-mail: maria.novakova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9


Bc. Mariana Kicošová
Bc. Mariana Kicošová

- referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: mariana.kicosova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21


Mgr. Martina Alušíková
Mgr. Martina Alušíková, 
t.č. materská dovolenka
- referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: martina.alusikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21


Radovan Telvák

Radovan Telvák
- vodič, organizátor starostlivosti o obyvateľa
e-mail: radovan.telvak@snina.sk
tel.: +421 57 756 18 91

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 20


Denisa Holubová
Denisa Holubová
-
 referentka komunitnej práce

Kancelária: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, Materská škola Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina


PhDr. Ivana Lechanová

PhDr. Ivana Lechanová
- odborný garant NSSDR

mobil: +421 917 598 772
e-mail: ivana.lechanova@snina.sk

Kancelária: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, Materská škola Budovateľská 2205/12, 069 01  Snina    


Mgr. Nataša Čopíková, PhD.

Mgr. Nataša Čopíková, PhD.
- odborná pracovníčka NSSDR


Dana Telváková

Dana Telváková
-
pracovníčka NSSDR


Feciškaninová
Mgr. Ivana Feciškaninová
- terénna sociálna pracovníčka

mobil: +421 917 598 773
e-mail: ivana.feciskaninova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 22


Hancová
Mgr. Lucia Hancová

- terénna sociálna pracovníčka

mobil: +421 918 694 663
e-mail: lucia.hancova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 22


Ďuriova
Ingrid Ďuriová

- terénna pracovníčka

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 22


Hrehova
Dagmara Hrehová

- terénna pracovníčka

Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 22