Mesto Snina
Snina

Oddelenie starostlivosti o obyvateľa

 

Ing. Michal Štofík
Ing. Michal Štofík
- prednosta MsÚ, poverený vedením oddelenia

mobil: +421 918 695 149
e-mailmichal.stofik@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 8


Ľubica Lattová
Ľubica Lattová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: luba.lattova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9


Bc. Alena Pitlaničová
Bc. Alena Pitlaničová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9


Mária Nováková
Mária Nováková
- referentka evidencie obyvateľstva a budov

tel.: +421 57 756 18 61
e-mail: maria.novakova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9


Mgr. Eva Krivjančinová
Mgr. Eva Krivjančinová
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Bc. Mariana Kicošová
Bc. Mariana Kicošová

- referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: mariana.kicosova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Mgr. Martina Alušíková
Mgr. Martina Alušíková, 
t.č. materská dovolenka
- referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: martina.alusikova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49


Denisa Holubová
Denisa Holubová
-
 referentka komunitnej práce

Kancelária: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, Materská škola Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina


Jolana Galandová

Jolana Galandová
- referentka komunitnej práce

Kancelária: Denné centrum, Strojárska 2061/96, 069 01 Snina