Menu
Mesto Snina

Oddelenie starostlivosti o obyvateľa

Labunová Zuzana, Ing.

Ing. Zuzana Labunová
vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 90
mobil: +421 915 964 165
e-mail: zuzana.labunova(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.21

Mgr. Eva Krivjančinová

Mgr. Eva Krivjančinová
referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.19

Mgr. Martina Alušíková

Mgr. Martina Alušíková
referentka pre sociálne veci


tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: martina.alusikova(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.19

Radovan Telvák

Radovan Telvák
vodič, organizátor starostlivosti o obyvateľa


tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: radovan.telvak(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.20

Denisa Holubová

Denisa Holubová
referentka komunitnej práceKancelária: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, 
MŠ Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

PhDr. Ivana Lechanová

PhDr. Ivana Lechanová
odborný manažér NSSDR

mobil: +421 917 598 772
e-mail: ivana.lechanova(at)snina.sk
Kancelária: Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu,
MŠ Budovateľská 2205/12, 069 01  Snina  

Mgr. Nataša Čopíková, PhD. Mgr. Nataša Čopíková, PhD.
odborná pracovníčka NSSDR
Dana Telváková Dana Telváková
pracovníčka NSSDR
Hancová

Mgr. Lucia Gavronová
terénna sociálna pracovníčka


mobil: +421 918 694 663
e-mail: lucia.gavronova(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.18

Bc. Mariana Kicošová

Bc. Mariana Kicošová
terénna pracovníčkae-mail: tsp(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.18

Hrehova

Dagmara Hrehová
terénna pracovníčkae-mail: tsp(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.18

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @