Menu
Mesto Snina

Rok 2005/6 - Detská duša

Názov projektu: „Detská duša“

Nadácia pre deti Slovenska, fond Hodina deťom

Príspevok od nadácie: 30 000,0 Sk 

Opis projektu: