Mesto Snina

Oddelenie právne

 

JUDr. Martin Barna
JUDr. Martin Barna
- vedúci oddelenia

tel.: +421 57 756 18 70
e-mailmartin.barna@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 41


Mgr. Metod Kamlár
Mgr. Metod Kamlár
- referent

tel.: +421 57 756 18 71
e-mail: metod.kamlar@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 40


Mgr. Katarína Regulová
Mgr. Katarína Regulová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 72
e-mail: katarina.regulova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 39


Mgr. Anna Brečková
Mgr. Anna Brečková
- referentka

tel.: 057/756 18 72
e-mail: anna.breckova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 39