Mesto Snina

Oddelenie právne

JUDr. Martin Barna JUDr. Martin Barna
vedúci oddelenia

tel.: +421 57 756 18 70
e-mailmartin.barna@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 41
Mgr. Metod Kamlár Mgr. Metod Kamlár
referent

tel.: +421 57 756 18 71
e-mail: metod.kamlar@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 40
Mgr. Katarína Regulová Mgr. Katarína Regulová
referentka

tel.: +421 57 756 18 72
e-mail: katarina.regulova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 39
Mgr. Anna Brečková Mgr. Anna Brečková
referentka

tel.: 057/756 18 72
e-mail: anna.breckova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 39
Mgr. Adriána Dudičová

Mgr. Adriána Dudičová
referentka
 

tel.: +421 57 756 18 71
e-mail: adriana.dudicova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 40