Mesto Snina
Snina

Oddelenie právne

 

JUDr. Martin Barna
JUDr. Martin Barna
- vedúci oddelenia

tel.: +421 57 756 18 70
e-mailmartin.barna@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 41


Mgr. Metod Kamlár
Mgr. Metod Kamlár
- referent

tel.: +421 57 756 18 71
e-mail: metod.kamlar@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 40


Mgr. Katarína Regulová
Mgr. Katarína Regulová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 60
fax: +421 57 762 37 43
mobil: +421 905 471 901
e-mail: katarina.regulova@snina.sk
Kancelária: 3. poschodie, č. dv. 33