Menu
Mesto Snina

Rok 2020 - Plaváreň Snina - vybavenie priestorov

logo MIRRI

Názov projektu: Plaváreň Snina – vybavenie priestorov

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“ .

 

Poskytnutá dotácia: 70 981,0 EUR

 

Účel poskytnutia regionálneho príspevku: Skvalitnenie a rozšírenie služieb v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaných širokej verejnosti.  Zvýšenie atraktivity regiónu, rozvoj cestovného ruchu. 

 

Opis projektu:

Hlavnými aktivitami tohto projektu chceme priestory plavárne vybaviť potrebným vybavením a mobiliárom, aby bola pripravená na užívanie pre širokú verejnosť. Našim hlavným cieľom je rozšíriť ponuku turistických služieb s celoročným využitím ale taktiež zlepšiť kvalitu života obyvateľstva s využitím existujúcej infraštruktúry a jej prepojením s novými modernými a dostupnými službami v oblasti podpory zdravia, športu a voľného času všetkých vekových skupín obyvateľstva nielen okresného mesta, ale aj celého okresu. Našim cieľom je podpora cestovného ruchu, zvýšenie návštevnosti regiónu celoročne, zvýšenie prenocovaní.

Výstavbou a prevádzkou plavárne chceme vytvoriť podmienky pre rozvoj a podporu športových aktivít obyvateľov mesta a regiónu Snina.

 

Cieľová skupina:

Obyvatelia Sniny a sninského okresu, deti a mládež, seniori, školské a predškolské zariadenia, centrum voľného času, športové krúžky, ktoré budú mestskú plaváreň využívať na amatérske športové aktivity, turisti a návštevníci regiónu.