Menu
Mesto Snina

Ohlásenie stavebných úprav

 

Stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa môžu uskutočňovať len na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Ohlásenie stavebných úprav  sa podáva písomne.

 

POTREBNÉ DOKLADY
  • ohlásenie stavebných úprav
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
SPRÁVNE POPLATKY

Správne poplatky (86.7 kB)

 

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Ohlásenie stavebných úprav   PDF   DOC
Ohlásenie stavebných úprav bytu v bytovom dome   PDF   DOC
Ohlásenie stavebných úprav bytu (klimatizačná jednotka)   PDF   DOC

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.28

Ing. Štefánia Kostovčáková

Ing. Štefánia Kostovčáková
- referentka malého stavebného úradu

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: stefania.kostovcakova@snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.28

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.