Menu
Mesto Snina

Rok 2008/6 - Divadlo spája

Názov projektu: „Divadlo spája“ 

Nadácia pre deti Slovenska, fond Hodina deťom

Celkový rozpočet projektu: 108 312,00 Sk

Príspevok od nadácie: 80 312,00 Sk  

Opis projektu:

Projekt je zameraný na pomoc deťom a mládeži zo sociálne slabých rodín prostredníctvom vytvorenie divadelnej skupinky z rómskych i nerómskych detí a mládeže, práca s touto skupinkou v divadelných tvorivých dielňach s odborným lektorom a následné dlhodobé stretávanie sa skupinky v novovytvorenom divadelnom krúžku v priestoroch Nízkoprahového centra v budove MŠ, Ulica budovateľská.

Úspechom tohto projektu bolo vytvorenie spoločného divadelného krúžku z rómskych i nerómskych detí a mládeže, pravidelná návštevnosť, hľadanie divadelného spracovania myšlienky jednoty a integrity, vytvorenie nových priateľstiev medzi Rómami a nerómami, ako aj vzájomné rešpektovanie. Úspechom bolo aj ovplyvňovanie verejnej mienky cez divadlo. A úspechom bolo aj to, že samotné vzájomné priateľstvo spôsobilo, že 6 rómskych detí od apríla 2009 začali navštevovať aj DDS Hviezdička, kde ich s radosťou privítali medzi seba nerómske deti.