Menu
Mesto Snina

Rok 2010/6 - Domov pokojnej staroby

Názov projektu: „Domov pokojnej staroby Snina“

Regionálny operačný program

Prioritná os 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Celkové náklady projektu: 1 997 888,90 Eur

Výška celkových oprávnených nákladov: 1 727 980,75 Eur

Nenávratný finančný príspevok z eurofondov (vrátane štátneho rozpočtu): 1 641 581,71 Eur, t. j. 95 % z celkových oprávnených nákladov

Opis projektu:

Rekonštrukcia objektu na Sídlisku I. (bývala Družba) zahŕňa zateplenie, rekonštrukciu strechy ako nadstavbu s prevádzkovými priestormi a celkovú vnútornú prestavbu potrebnú pre prevádzkovanie daného zariadenia. Zdravotnícka služba bude situovaná oproti vstupnému vestibulu so stálou recepčnou službou vedľa hlavného schodiska a osobného evakuačného výťahu s možnosťou prepravy aj telesne ťažko postihnutých osôb. Prvé, druhé a tretie nadzemné podlažie budú využívané ako obytné bunky so samostatným hygienickým jadrom a predsieňou. Na každom poschodí sú navrhnuté denné miestnosti pre zamestnancov s hygienickým zázemím, sklady na prádlo a HIM, čistiace miestnosti, spoločenské a hobby miestnosti. Stravovanie je navrhnuté centrálne v jedálni, ktorá je situovaná v suterénnych priestoroch. Priamo na jedáleň, cez výdaj, bude napojená vývarovňa so svojím kompletným zázemím - sklady, chodby, výťah na zásobovanie a samostatný vstup pre zásobovanie kuchyne cez rampu. V suterénnych priestoroch okrem jedálne a vývarovne bude situovaný priestor pre rehabilitáciu, práčovňu so sušiarňou a technické vybavenie objektu. Celkovo bude pripravený objekt pre 64 obyvateľov, z toho 10 % imobilných.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3