Menu
Mesto Snina

Partnerské mestá

 

Lesko
Mesto Lesko (Poľská republika)

URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko
woj. podkarpackie

http://www.lesko.pl/

Zmluva o partnerskej spolupráci medzi mestom Lesko a mestom Snina bol uzavretá dňa 29. 10. 2008. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v mnohých oblastiach pri pochopení a úcte voči kultúre oboch národov.

Zmluvné strany sa dohodli realizovať spoluprácu:

  • v oblasti kultúry a športu,
  • v oblasti vzdelávania,
  • v oblasti cestovného ruchu.

 

Boguchwala
Mesto Boguchwala  (Poľská republika)

Urząd Miejski w Boguchwale
ul. Suszyckich 33
36-040   Boguchwała
powiat rzeszowski
woj. podkarpackie

https://www.boguchwala.pl/

Zmluva o partnerskej spolupráci bola uzavretá dňa 22. 6. 2012. Cieľom partnerstva medzi mestami je využívať také formy spolupráce, aby sa medzi občanmi a samosprávami vybudovali vzťahy priateľstva a vzájomnej pomoci a v ich rámci sa rozvíjali a uskutočňovali konkrétne programy v oblasti hospodárskej, turistického ruchu, vzdelávania, kultúry, rozvoja a ochrany životného prostredia a aby došlo aj k výmene skúseností v oblasti riadenia činnosti samosprávnych funkcií oboch miest.

 

Powiat Rzeszów
Okres Rzeszów (Poľská republika)

https://www.powiat.rzeszow.pl

 

Zmluva o partnerskej spolupráci medzi mestom Snina a okresom Rzeszów (Poľská republika) bola uzavretá 1. 7. 2016. Cieľom partnerstva medzi mestami je využívať také formy spolupráce, aby sa medzi občanmi a samosprávami vybudovali vzťahy priateľstva a vzájomnej pomoci a v ich rámci sa rozvíjali a uskutočňovali konkrétne programy v oblasti hospodárskej, turistického ruchu, vzdelávania, kultúry, rozvoja a ochrany životného prostredia a aby došlo aj k výmene skúseností v oblasti riadenia činnosti samosprávnych funkcií oboch miest.

 

Chust
Mesto Chust (Ukrajina)

Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestami Snina a Chust bola podpísaná 10. 10. 2008. Cieľom partnerstva medzi mestami je využívať také formy spolupráce, aby sa medzi občanmi a samosprávami vybudovali vzťahy priateľstva a vzájomnej pomoci a v ich rámci sa rozvíjali a uskutočňovali konkrétne programy v oblasti hospodárskej, turistického ruchu, vzdelávania, kultúry, rozvoja a ochrany životného prostredia a aby došlo aj k výmene skúseností v oblasti riadenia činnosti samosprávnych funkcií oboch miest.

 

Kremenchuk
Mesto Kremenčuk (Ukrajina)

Площа Перемоги 2
м. Кременчук
39600


https://www.kremen.gov.ua/

Memorandum o rozvoji vzájomných vzťahov a spolupráce medzi mestami Kremenčuk (Ukrajina) a Snina (Slovensko) bolo uzavreté 23. 6. 2009. Mestá sa zaviazali rozvíjať spoluprácu vo všetkých oblastiach na základe vzájomného porozumenia a dôvery, pomáhať pri rozvoji všetkých foriem stykov a druhov spolupráce medzi podnikmi a obyvateľmi miest.

 

Tokaj
Mesto Tokaj (Maďarsko)

http://www.tokaj.hu/

Zmluva o partnerskej spolupráci medzi mestom Snina a mestom Tokaj v Maďarsku bola uzavretá v r. 2015. Cieľom partnerstva medzi mestami je využívať také formy spolupráce, aby sa medzi občanmi a samosprávami vybudovali vzťahy priateľstva a vzájomnej pomoci a v ich rámci sa rozvíjali a uskutočňovali konkrétne programy v oblasti hospodárskej, turistického ruchu, vzdelávania, kultúry, rozvoja a ochrany životného prostredia a aby došlo aj k výmene skúseností v oblasti riadenia činnosti samosprávnych funkcií oboch miest.

 

Praha 4
Mestská časť Praha 4 (Česká republika)

Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46   Praha 4

http://www.praha4.cz/

Zmluva o partnerskej spolupráci medzi mestom Snina a mestskou časťou Praha 4 bola uzavretá dňa 29. 4. 2016. Cieľom partnerstva medzi mestami je využívať také formy spolupráce, aby sa medzi občanmi a samosprávami vybudovali vzťahy priateľstva a vzájomnej pomoci a v ich rámci sa rozvíjali a uskutočňovali konkrétne programy v oblasti hospodárskej, turistického ruchu, vzdelávania, kultúry, rozvoja a ochrany životného prostredia a aby došlo aj k výmene skúseností v oblasti riadenia činnosti samosprávnych funkcií oboch miest.

 

Žarošice
Obec Žarošice (Česká republika)

Obecní úřad, Obec Žarošice
Žarošice 14
696 34   Žarošice

https://www.zarosice.cz

Zmluva o partnerskej spolupráci medzi mestom Snina v Slovenskej republike a obcou Žarošice v Českej republike bola uzavretá dňa 28. 04. 2012. Cieľom partnerstva je využívať také formy spolupráce, aby sa medzi občanmi a samosprávami vybudovali vzťahy priateľstva a vzájomnej pomoci a v ich rámci sa rozvíjali a uskutočňovali konkrétne programy v oblasti hospodárskej, turistického ruchu, vzdelávania, kultúry, rozvoja a ochrany životného prostredia a aby došlo aj k výmene skúseností v oblasti riadenia činnosti samosprávnych funkcií oboch samospráv.

Zmluvní partneri sa zaviazali, že budú spolupracovať a vzájomne napĺňať všetky formy spolupráce v oblastiach:

  • hospodárstva na všetkých stupňoch, najmä pri vypracovaní spoločných investičných a neinvestičných projektov,
  • v turistickom a cestovnom ruchu,
  • riešenia otázok ochrany životného prostredia,
  • kultúrneho dedičstva a posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov,
  • spolupráce pri výchove a vzdelávaní,
  • v oblasti športových a kultúrnych aktivít.

 

Seferihisar
Mesto Serefihisar (Turecko)

http://seferihisar.bel.tr/

Partnerská spolupráca medzi mestom Snina a tureckým mestom Serefihisar bola uzavretá v r. 2013. Cieľom partnerstva medzi mestami je využívať také formy spolupráce, aby sa medzi občanmi a samosprávami vybudovali vzťahy priateľstva a vzájomnej pomoci a v ich rámci sa rozvíjali a uskutočňovali konkrétne programy v oblasti hospodárskej, turistického ruchu, vzdelávania, kultúry, rozvoja a ochrany životného prostredia a aby došlo aj k výmene skúseností v oblasti riadenia činnosti samosprávnych funkcií oboch miest.