Menu
Mesto Snina

Rok 2004/3 - Miestny rozvojový a akčný plán mesta Snina

Názov projektu: „Miestny rozvojový a akčný plán mesta Snina“

Operačný program: PHARE

Celkový rozpočet projektu: 22 634,78 Eur  

Opis projektu:

Miestny rozvojový a akčný plán mesta Snina sa začal realizovať v júli 2004 a ukončený bol v marci 2005. Financovaný bol v plnej výške z rozpočtu PHARE.