Mesto Snina

Základné školy

 

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 
ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina

Riaditeľ: RNDr. Rudolf Paraska
Tel.: +421 57 762 22 55
Fax: +421 57 762 22 55
e-mail: zsbudovatelska@stonline.sk
web: www.zsbudovatelskasnina.edupage.org/

 

ZŠ Komenského 2666/16, Snina

Riaditeľka: Mgr. Katarína Krivjančinová
Tel.: +42157 762 56 80
Fax: +421 57 758 42 70
e-mail: skola@zskomsnina.edu.sk,
web: www.zskomsnina.edupage.org/

 

ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, Snina

Riaditeľka: Mgr. Jana Űberallová
Tel.: +421 57 762 23 26
e-mail: zspohsnina@gmail.com
web: www.zspohsnina.edupage.org/

 

ZŠ Študentská, 1446/9, Snina

Riaditeľ: Mgr. Ivan Bandurčin
Tel. +421 57 762 25 06, +421 57 758 40 20
Mobil: +421 911 438 008
e-mail: zsstudentskasv@gmail.com
web: www.zsstudentskasv.edupage.sk

 


 
Základné školy v inej zriaďovateľskej pôsobnosti

 
Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28
Riaditeľ: RNDr. Jozef Lojan
Tel.: +421 57 762 2361
e-mail:  skola@css-snina.sk
web: http://www.csssnina.sk/