Menu
Mesto Snina

Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža s archeologickou lokalitou a torzom pôvodnej aleje od kostola po ul. 1. mája

 

Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža

 

V interiéri starej lode pôvodne barokového kostola z roku 1751 sa nachádzajú vzácne maľby a fresky maliara Ignáca Roškovicsa, opravovaných v roku 1950 akad. maliarom Mikulášom Jordanom, ďalej 3 zvony z roku 1835 a 1925, vitrážové okná z roku 1949 a pôvodné lavice. V modernej prístavbe kostola dobudovanej v roku 1992 sa okrem obrazu I. Roškovicsa – súčasti pôvodného barokového oltára, nachádzajú ďalšie umelecké diela, predovšetkým socha sv. Jána Nepomuckého od neznámeho autora z roku 1838, premiestnená do kostola zo zaniknutej kaplnky sv. Jána Nepomuckého a plastika kríža s umučením Ježiša Krista od sochára Svetozára Ilavského. V bezprostrednom okolí kostola pod spevnenými a parkovacími plochami sa nachádzajú základy stredovekého kostola a pôvodný cintorín (archeologická lokalita). Torzo pôvodnej stromovej aleje od kostola po ul. 1. mája je pozostatkom hodnotnej sadovníckej úpravy uličného interiéru, do ktorej boli v neskoršom období umiestnené dva pamätníky – pomník padlým v 1. svetovej vojne (NKP) v parku na ul. 1. mája a pomník padlým v II. svetovej vojne situovaný pri kruhovom objazde.

Zastavenie č. 1 mestskej cyklotrasy „Za históriou Sniny“

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č.316/2012 zo dňa 05. 11. 2012

 

Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža     Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža