Menu
Mesto Snina

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, tzv. kaplnka Rhollovcov je klasicistickou stavbou z roku 1842.

Postaviť ju dal podnikateľ Štefan Rholl na cintoríne v Snine. Práve jeho  rod sa najviac pričinil o hospodársky rozvoj Sniny v tom období. V jej spodnej časti sa nachádzala rodinná hrobka Rhollovcov, ktorá však bola v období 2. svetovej vojny vyrabovaná. Vo vnútri tejto kaplnky je na stene zachovaná tabuľa s náhrobným nápisom v maďarskom jazyku: "Tu odpočíva Katarína, manželka váženého a udatného národovca Jozefa Rholla, rodená Uszfalvai. Navždy usnula 24. v deň sv. Michala v roku 1803 v 55. roku života. S pocitom vďaky a hlbokou úctou dal vystaviť syn Štefan v roku 1842." Ku kaplnke viedla v minulosti stromová alej.

Okolo roku 1909 bola pred kaplnkou umiestnenou na návrší Viničnej hory vybudovaná kalvária s 12 zastaveniami krížovej cesty. Prvé štyri murované zastavenia - kaplnky boli neskôr odstránené z dôvodu výstavby železničnej trate. Zvyšných 8 murovaných zastavení kalvárie boli vyhlásené v roku 2012 mestským zastupiteľstvom za pamätihodnosti Sniny. Ich zlý stav si nevyhnutne vyžaduje obnovu.

Evidenčné číslo NKP: 2323/1
Číslo parcely: CKN 1935
Zastavenie č. 3 mestskej cyklotrasy „Za históriou Sniny“

 

Foto_Kaplnka_Sedembolestnej_Panny_Márie_001     Foto_Kaplnka_Sedembolestnej_Panny_Márie_002     Foto_Kaplnka_Sedembolestnej_Panny_Márie_003