Mesto Snina

Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP

Miková Marcela, Ing. Ing. Marcela Miková
vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 30
mobil: +421 905 626 137
e-mail: marcela.mikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.26 
  Ing. Jana Ihnátová
referentka stavebného poriadku

tel.: +421 57 756 18 31
mobil: +421 917 849 850
e-mail: jana.ihnatova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.27
 

Ing. arch. Nikola Kudlačová
referentka stavebného poriadku

tel.: +421 57 756 18 31
mobil: +421 917 849 850
e-mail: nikola.kudlacova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.27

Ing. Katarína Britanová

Ing. Katarína Britanová
referentka pre investičnú výstavbu


tel.: +421 57 756 18 32
e-mail: katarina.britanova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.29

Czyrnek Gabriel, Ing.

Ing. Gabriel Czyrnek
referent pre investičnú výstavbu


tel.: +421 57 756 18 32
e-mail: gabriel.czyrnek@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.29

Lehocká Michaela, Ing.

Ing. Michaela Lehocká  
stavebný dozor


tel.: +421 57 756 18 32
e-mail: michaela.lehocka@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.29 

Ing. Nadežda Lazoríková

Ing. Nadežda Lazoríková
referentka pre životné prostredie


tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: nadezda.lazorikova@snina.sk
Kanceária: 2. poschodie, č. dv. 3.28

Ing. Štefánia Kostovčáková

Ing. Štefánia Kostovčáková
referentka malého stavebného úradu

tel.: +421 57 756 18 33
mobil: +421 905 346 901
e-mail: stefania.kostovcakova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.28

Ľubica Gerbocová

Ľubica Gerbocová
referentka pre štátny fond rozvoja bývania

tel.: +421 57 756 18 33
mobil: +421 905 625 888
e-mail: lubica.gerbocova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 3.28