Mesto Snina
Snina

Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP

 


Ing. Marcela Miková
- vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 30
mobil: +421 905 626 137
e-mail: marcela.mikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 19


Ing. Jana Ihnátová
Ing. Jana Ihnátová
- referentka stavebného poriadku

tel.: +421 57 756 18 31
mobil: +421 917 849 850
e-mail: jana.ihnatova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 20


Ing. Milada Dunajová
Ing. Milada Dunajová
- referentka stavebného poriadku

tel.: +421 57 756 18 31
mobil: +421 917 849 850
e-mail: milada.dunajova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 20


Miroslav Balanda
Miroslav Balanda
- referent pre stavebný dozor

tel.: +421 57 756 18 32
mobil: +421 905 346 901
e-mail: miroslav.balanda@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21


Ing. Katarína Britanová
Ing. Katarína Britanová
- referent investičnej výstavby

tel.: +421 57 756 18 32
e-mail: katarina.britanova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 21


Ing. Nadežda Lazoríková
Ing. Nadežda Lazoríková
- referentka pre životné prostredie

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: nadezda.lazorikova@snina.sk
Kanceária: 2. poschodie, č. dv. 22


Ing. Štefánia Kostovčáková
Ing. Štefánia Kostovčáková
- referentka malého stavebného úradu

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: stefania.kostovcakova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 22


Ľubica Gerbocová
Ľubica Gerbocová
- štátny fond rozvoja bývania

tel.: +421 57 756 18 65
mobil: +421 905 625 888
e-mail: lubica.gerbocova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 26