Menu
Mesto Snina

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Usmernenie k prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024

https://www.minedu.sk/data/att/25834.pdf

KDE VYBAVÍTE

Základné školy