Menu
Mesto Snina

Gymnázium, budova bývalého Okresného národného výboru

 

Gymnázium

 

Budova súčasného sídla Gymnázia Snina na Študentskej ulici 4 je typickým objektom architektúry socialisticko-realistického klasicizmu 50-tych rokov 20. storočia. Spája v sebe prvky súčasnej a klasickej architektúry, konkrétne preberá antické architektonické prvky. Na tomto objekte je typické najmä priečelie s polostĺpmi, trojuholníkový tympanón a nad strechou sa týčiaci víťazný stĺp. Objekt budovy bol daný do užívania v roku 1953 a v jednotlivých vývojových etapách v ňom sídlili miestne štátne a politické inštitúcie (Okresný národný výbor), od roku 1970 bol využívaný na vzdelávacie účely (Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Ľudová škola umenia a Gymnázium). Pôvodný jedinečný štýl budovy bol zachovaný aj počas rekonštrukcie uskutočnenej v roku 2010. V súčasnosti budova slúži výlučne na vzdelávacie účely ako školský objekt štátneho gymnázia.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012