Menu
Mesto Snina

Prenájom nehnuteľnosti - pozemku / nebytového priestoru

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku  vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom bližšie  stanovuje podmienky prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Snina, spôsob výpočtu a určenie sadzieb nájomného za 1 m2 nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Snina a určenie výšky nájomného za 1 m2 prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta Snina podľa lokalít (zón).

 

Prenájom nehnuteľnosti - pozemku

Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) môže požiadať o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať vyznačenie parcely a katastrálneho územia, účel využitia pozemku, grafické vyznačenie príslušnej časti na kópii katastrálnej mapy, resp. geometrickom pláne na oddelenie pozemku (úradné overenie príslušnou Správou katastra nie je nevyhnutné).

 

ČO POTREBUJETE

vyplnená žiadosť s požadovanými prílohami.

Upozornenie: Účel využitia pozemku musí byť v súlade s Územnoplánovacou dokumentáciou mesta Snina. Bližšie informácie na t. č. 0577561831

 

Prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor

Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) môže požiadať o prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať adresu nebytového priestoru, identifikáciu nebytového priestoru (napr. kancelária č. 94), účel využitia nebytového priestoru, atď. - viď žiadosť.

 

ČO POTREBUJETE

vyplnená žiadosť s požadovanými prílohami.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o prenájom pozemku   PDF   DOC
Žiadosť o prenájom nebytového priestoru   PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.25

Ing. Iveta Chomaničová
Ing. Iveta Chomaničová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 52
e-mail: iveta.chomanicova(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.25

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2